2 years ago

nhận làm bằng đại học quốc tế

làm bằng đại học bao công chứng hà khắc trên sân nhàGS. Thực ra, thoạt đầu, Fallah không muốn chuyển đến một nơi xa lạ trong khi không biết nói tiếng Nga và chẳng hề có ý tưởng sinh sống ở read more...